Chậu xi măng bát giác

Chậu xi măng bát giác

Chậu này khá thích hợp sử dụng để trồng cây cau vàng, cây nguyệt quế, cây tướng quân. Ngoài ra, cũng có nhiều người vít đáy chậu lại để nuôi cá cảnh, trồng sen súng….

chậu xi măng bát giác Chậu này khá thích hợp sử dụng để trồng cây cau vàng, cây nguyệt quế, cây tướng quân. Ngoài ra, cũng có nhiều người vít đáy chậu lại để nuôi cá cảnh, trồng sen súng….

chậu xi măng bát giác Chậu này khá thích hợp sử dụng để trồng cây cau vàng, cây nguyệt quế, cây tướng quân. Ngoài ra, cũng có nhiều người vít đáy chậu lại để nuôi cá cảnh, trồng sen súng….

 

chậu xi măng bát giác có nhiều người vít đáy chậu lại để nuôi cá cảnh, trồng sen súng….

chậu xi măng bát giác có nhiều người vít đáy chậu lại để nuôi cá cảnh, trồng sen súng….

chậu xi măng bát giác đắp góc màu cam

chậu xi măng bát giác đắp góc màu cam

 

chậu xi măng đắp góc kiểu xưa

chậu xi măng đắp góc kiểu xưa

 

chậu xi măng bát giác đơn giản

No Responses

Show all responses

Write a response